info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 08:58
kontakt
APANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 93,00 60,00
-35,5%
58,00
-3,3%
59,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54,00 45,00
-16,7%
5,00
-88,9%
11,00
120,0%
Zysk (strata) brutto 45,00 41,00
-8,9%
5,00
-87,8%
11,00
120,0%
Zysk (strata) netto 39,00 40,00
2,6%
2,00
-95,0%
11,00
450,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 304,00 274,00
-9,9%
272,00
-0,7%
276,00
1,5%
Kapitał własny 166,00 53,00
-68,1%
207,00
290,6%
218,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-68,6%
0,06
300,0%
0,07
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,00
---
0,00
---