info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:44
kontakt
APANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56,00 63,00
12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -15,00
---
Zysk (strata) brutto -22,00 -18,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 -16,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 230,00 231,00
0,4%
Kapitał własny -13,00 -29,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---