info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 10:03
kontakt
NEPTIS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 266,00 8 947,00
-12,8%
12 331,00
37,8%
19 523,00
58,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 265,00 -231,00
---
1 191,00
---
1 245,00
4,5%
Zysk (strata) brutto 255,00 -207,00
---
1 191,00
---
1 335,00
12,1%
Zysk (strata) netto 134,00 -171,00
---
1 206,00
---
1 030,00
-14,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 718,00 14 167,00
20,9%
15 197,00
7,3%
20 152,00
32,6%
Kapitał własny 3 602,00 4 026,00
11,8%
6 262,00
55,5%
7 679,00
22,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,60 4,03
11,8%
6,26
55,5%
7,68
22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,17
---
1,21
---
1,03
-14,6%