info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 19:33
kontakt
TEXT
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-09-302021-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84 738,00 84 738,00
0,0%
104 567 702,00
123 301,2%
141 291 808,00
35,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 357,00 52 357,00
0,0%
62 687 056,00
119 630,0%
78 122 628,00
24,6%
Zysk (strata) brutto 49 472,00 49 472,00
0,0%
63 605 695,00
128 469,1%
80 870 029,00
27,1%
Zysk (strata) netto 46 255,00 46 255,00
0,0%
59 072 879,00
127 611,3%
75 262 480,00
27,4%
Amortyzacja 4 197,00 4 197,00
0,0%
5 282 990,00
125 775,4%
6 463 089,00
22,3%
Aktywa 81 312,00 81 312,00
0,0%
116 083 899,00
142 663,6%
129 377 515,00
11,5%
Kapitał własny 75 317,00 75 317,00
0,0%
92 893 679,00
123 236,9%
114 357 371,00
23,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,92 2,92
0,0%
3 607,52
123 234,1%
4 441,06
23,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,80
0,0%
2 294,09
127 633,4%
2 922,82
27,4%