info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.12, godz. 20:46
kontakt
LIVECHAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56 131,00 61 816,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 386,00 32 667,00
4,1%
Zysk (strata) brutto 31 387,00 32 501,00
3,5%
Zysk (strata) netto 29 311,00 30 190,00
3,0%
Amortyzacja 0,00 3 050,00
---
Aktywa 135 557,00 133 356,00
-1,6%
Kapitał własny 122 205,00 123 040,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,75 4,78
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,17
3,0%