info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 13:18
kontakt
LIVECHAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 220,00 48 053,00
4,0%
55 658,00
15,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 017,00 28 748,00
2,6%
34 252,00
19,1%
Zysk (strata) brutto 27 916,00 29 332,00
5,1%
35 255,00
20,2%
Zysk (strata) netto 26 106,00 27 415,00
5,0%
32 570,00
18,8%
Amortyzacja 2 296,00 2 463,00
7,3%
2 692,00
9,3%
Aktywa 108 403,00 118 168,00
9,0%
116 084,00
-1,8%
Kapitał własny 101 424,00 105 921,00
4,4%
92 894,00
-12,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,94 4,11
4,4%
3,61
-12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 1,06
5,0%
1,26
18,8%