info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.17, godz. 21:44
kontakt
MILISYS
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00 349,00
8 625,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42,00 -434,00
---
Zysk (strata) brutto -306,00 -506,00
---
Zysk (strata) netto -306,00 -427,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 205,00 2 576,00
113,8%
Kapitał własny -187,00 170,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---