info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 18:38
kontakt
LABOPRINT
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 89 150,00 89 150,00
0,0%
101 620,00
14,0%
101 620,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 408,00 9 408,00
0,0%
3 605,00
-61,7%
3 605,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 4 783,00 4 783,00
0,0%
4 482,00
-6,3%
4 482,00
0,0%
Zysk (strata) netto 3 721,00 3 721,00
0,0%
3 575,00
-3,9%
3 575,00
0,0%
Amortyzacja 6 805,00 6 805,00
0,0%
7 325,00
7,6%
7 325,00
0,0%
Aktywa 63 218,00 63 218,00
0,0%
83 985,00
32,8%
83 985,00
0,0%
Kapitał własny 23 418,00 23 418,00
0,0%
29 374,00
25,4%
29 374,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,47 6,47
0,0%
7,71
19,0%
7,71
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,03
0,0%
0,94
-8,8%
0,94
0,0%