info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 01:25
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 184,00 30 594,00
12,5%
40 055,00
30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 739,00
---
4 404,00
495,9%
Zysk (strata) brutto -504,00 830,00
---
4 030,00
385,5%
Zysk (strata) netto -333,00 652,00
---
3 276,00
402,5%
Amortyzacja 1 948,00 2 066,00
6,1%
2 061,00
-0,2%
Aktywa 83 985,00 87 625,00
4,3%
94 086,00
7,4%
Kapitał własny 29 374,00 30 026,00
2,2%
32 539,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,71 7,88
2,2%
8,54
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,17
---
0,86
402,3%