info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 22:23
kontakt
PARCELTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 792,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -87,00
Zysk (strata) brutto -93,00
Zysk (strata) netto -93,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 4 311,00
Kapitał własny 889,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01