info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:53
kontakt
AGROMEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 156,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 376,00
Zysk (strata) brutto 1 398,00
Zysk (strata) netto 1 234,00
Amortyzacja 80,00
Aktywa 21 522,00
Kapitał własny 13 679,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38