info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:32
kontakt
EMTASIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 2,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -202,00 -190,00
---
-350,00
---
-214,00
---
Zysk (strata) brutto 542,00 262,00
-51,7%
-436,00
---
769,00
---
Zysk (strata) netto 542,00 262,00
-51,7%
-540,00
---
769,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 3 756,00 6 927,00
84,4%
3 677,00
-46,9%
4 526,00
23,1%
Kapitał własny 3 308,00 6 556,00
98,2%
3 030,00
-53,8%
3 800,00
25,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 1,09
98,2%
0,50
-53,8%
0,63
25,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,04
-51,1%
-0,09
---
0,13
---