info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 14:24
kontakt
EMTASIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 5,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -214,00 -329,00
---
-246,00
---
Zysk (strata) brutto 769,00 -1 235,00
---
-241,00
---
Zysk (strata) netto 769,00 -1 093,00
---
-241,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 4 526,00 3 134,00
-30,8%
3 397,00
8,4%
Kapitał własny 3 800,00 2 251,00
-40,8%
2 013,00
-10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,38
-40,8%
0,34
-10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,18
---
-0,04
---