info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 03:10
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 23,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -949,00 -629,00
---
Zysk (strata) brutto 5 168,00 -44 936,00
---
Zysk (strata) netto 2 678,00 -44 269,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 353 581,00 1 306 980,00
-3,4%
Kapitał własny 1 202 103,00 1 157 837,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,10 10,69
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,41
---