info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 07:36
kontakt
OPTIGIS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 738,00 7 375,00
55,7%
5 568,00
-24,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 162,00 3 794,00
226,5%
2 272,00
-40,1%
Zysk (strata) brutto 1 352,00 3 993,00
195,3%
2 072,00
-48,1%
Zysk (strata) netto 1 262,00 3 416,00
170,7%
2 053,00
-39,9%
Amortyzacja 351,00 635,00
80,9%
623,00
-1,9%
Aktywa 13 034,00 13 980,00
7,3%
14 543,00
4,0%
Kapitał własny 583,00 3 998,00
585,8%
5 649,00
41,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
566,7%
0,08
41,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
168,4%
0,03
-39,2%