info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 23:26
kontakt
OPTIGIS
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 194,00
-1,5%
194,00
0,0%
238,00
22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 221,00 1 624,00
33,0%
1 624,00
0,0%
-733,00
---
Zysk (strata) brutto 1 893,00 2 910,00
53,7%
2 910,00
0,0%
-579,00
---
Zysk (strata) netto 1 893,00 2 924,00
54,5%
2 924,00
0,0%
-40,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 954,00 11 879,00
19,3%
11 879,00
0,0%
8 284,00
-30,3%
Kapitał własny 2 160,00 4 682,00
116,8%
4 682,00
0,0%
4 706,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,07
112,1%
0,07
0,0%
0,07
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
57,1%
0,04
0,0%
-0,00
---