info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 17:39
kontakt
OPTIGIS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 312,00 77,00
-75,3%
96,00
24,7%
95,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 167,00 246,00
47,3%
-125,00
---
-144,00
---
Zysk (strata) brutto 494,00 189,00
-61,7%
-181,00
---
188,00
---
Zysk (strata) netto 494,00 189,00
-61,7%
-181,00
---
195,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 373,00 10 468,00
0,9%
9 489,00
-9,4%
12 007,00
26,5%
Kapitał własny -1 616,00 456,00
---
1 979,00
334,0%
4 877,00
146,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,01
---
0,03
328,6%
0,07
143,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-62,5%
-0,00
---
0,00
---