info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.18, godz. 16:06
kontakt
OPTIGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45,00 53,00
17,8%
53,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -86,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) brutto 846,00 394,00
-53,4%
-98,00
---
Zysk (strata) netto 846,00 408,00
-51,8%
-86,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 360,00 11 879,00
4,6%
11 687,00
-1,6%
Kapitał własny 4 280,00 4 682,00
9,4%
4 596,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
9,4%
0,07
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-53,8%
-0,00
---