info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:08
kontakt
OPTIGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68,00 48,00
-29,4%
47,00
-2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 856,00 -44,00
---
1 390,00
---
Zysk (strata) brutto 1 618,00 -82,00
---
1 356,00
---
Zysk (strata) netto 1 618,00 -82,00
---
1 356,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 954,00 9 487,00
-4,7%
11 351,00
19,6%
Kapitał własny 2 160,00 2 078,00
-3,8%
3 434,00
65,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
-6,1%
0,05
67,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,02
---