info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 14:32
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -17,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) brutto -18,00 -41,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 -41,00
---
-35,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
-6,00
---
Aktywa 58,00 146,00
151,7%
85,00
-41,8%
Kapitał własny -3 360,00 -3 373,00
---
-3 435,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,94 -2,96
---
-3,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
-0,03
---