info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 18:58
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -45,00 -13,00
---
-33,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) brutto 15,00 -64,00
---
-18,00
---
-41,00
---
Zysk (strata) netto 15,00 -64,00
---
-18,00
---
-41,00
---
Amortyzacja 7,00 6,00
-14,3%
6,00
0,0%
6,00
0,0%
Aktywa 160,00 146,00
-8,8%
58,00
-60,3%
146,00
151,7%
Kapitał własny -3 250,00 -3 314,00
---
-3 360,00
---
-3 373,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,85 -2,90
---
-2,94
---
-2,96
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,06
---
-0,02
---
-0,04
---