info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 13:14
kontakt
NOVAVIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50,00 10,00
-80,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 4,00
-69,2%
-8,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 4,00
-69,2%
162,00
3 950,0%
Zysk (strata) netto 13,00 4,00
-69,2%
162,00
3 950,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 962,00 10 974,00
0,1%
9 303,00
-15,2%
Kapitał własny 6 751,00 6 755,00
0,1%
6 917,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
0,0%
0,82
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,02
---