info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 14:07
kontakt
STANDREW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 381,00 4 045,00
-7,7%
5 674,00
40,3%
5 623,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 651,00 149,00
-77,1%
373,00
150,3%
682,00
82,8%
Zysk (strata) brutto 548,00 20,00
-96,4%
200,00
900,0%
486,00
143,0%
Zysk (strata) netto 537,00 15,00
-97,2%
143,00
853,3%
385,00
169,2%
Amortyzacja 122,00 138,00
13,1%
137,00
-0,7%
132,00
-3,6%
Aktywa 20 407,00 20 143,00
-1,3%
19 396,00
-3,7%
19 528,00
0,7%
Kapitał własny 6 165,00 6 180,00
0,2%
6 404,00
3,6%
6 789,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,07 4,08
0,2%
4,23
3,7%
4,48
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,01
-97,2%
0,10
850,0%
0,25
167,4%