info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 22:56
kontakt
REMORSOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 183,00 17 850,00
188,7%
39 406,00
120,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 796,00 1 692,00
112,6%
3 151,00
86,2%
Zysk (strata) brutto 720,00 1 542,00
114,2%
3 082,00
99,9%
Zysk (strata) netto 579,00 1 242,00
114,5%
2 475,00
99,3%
Amortyzacja 50,00 101,00
102,0%
166,00
64,4%
Aktywa 15 653,00 28 461,00
81,8%
44 788,00
57,4%
Kapitał własny 9 531,00 15 703,00
64,8%
22 276,00
41,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 2,20
39,4%
2,91
32,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,17
81,2%
0,32
85,6%