info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:33
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 509,00 0,00
---
29 522,00
---
24 885,00
-15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 764,00 0,00
---
1 842,00
---
39,00
-97,9%
Zysk (strata) brutto 1 711,00 0,00
---
1 761,00
---
2 284,00
29,7%
Zysk (strata) netto 1 403,00 0,00
---
1 449,00
---
2 296,00
58,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
851,00
---
896,00
5,3%
Aktywa 61 562,00 62 854,00
2,1%
61 792,00
-1,7%
63 999,00
3,6%
Kapitał własny 39 377,00 39 087,00
-0,7%
40 606,00
3,9%
42 950,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,75 18,61
-0,7%
19,34
3,9%
20,45
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,00
---
0,69
---
1,09
58,4%