info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.02, godz. 08:17
kontakt
BVT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 202,00 1 868,00
-64,1%
1 345,00
-28,0%
1 273,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 674,00 -15,00
---
-382,00
---
86,00
---
Zysk (strata) brutto 1 217,00 -210,00
---
-587,00
---
-180,00
---
Zysk (strata) netto 950,00 -210,00
---
-661,00
---
-257,00
---
Amortyzacja 34,00 33,00
-2,9%
32,00
-3,0%
22,00
-31,2%
Aktywa 48 487,00 28 462,00
-41,3%
28 565,00
0,4%
23 757,00
-16,8%
Kapitał własny 3 001,00 3 303,00
10,1%
1 445,00
-56,3%
980,00
-32,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,30
10,0%
0,13
-56,0%
0,09
-34,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,02
---
-0,06
---
-0,02
---