info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.23, godz. 09:13
kontakt
AALLIANCE
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 896,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -624,00
Zysk (strata) brutto 1 295,00
Zysk (strata) netto 936,00
Amortyzacja 8,00
Aktywa 6 658,00
Kapitał własny 3 953,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65