info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 13:53
kontakt
CANNABIS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42,00 115,00
173,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 442,00 -663,00
---
Zysk (strata) brutto -461,00 -728,00
---
Zysk (strata) netto -461,00 -712,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 883,00 738,00
-16,4%
Kapitał własny 720,00 595,00
-17,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-18,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---