info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:21
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 77,00 836,00
985,7%
441,00
-47,2%
766,00
73,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -187,00 818,00
---
-64,00
---
385,00
---
Zysk (strata) brutto -613,00 189,00
---
-797,00
---
-350,00
---
Zysk (strata) netto -613,00 189,00
---
-797,00
---
-350,00
---
Amortyzacja 148,00 0,00
---
156,00
---
99,00
-36,5%
Aktywa 20 874,00 23 000,00
10,2%
20 678,00
-10,1%
21 431,00
3,6%
Kapitał własny -24 715,00 -21 361,00
---
-23 840,00
---
-24 116,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,94 -0,81
---
-0,91
---
-0,92
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
-0,03
---
-0,01
---