info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:33
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 441,00 766,00
73,7%
362,00
-52,7%
722,00
99,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -64,00 385,00
---
-39,00
---
675,00
---
Zysk (strata) brutto -797,00 -350,00
---
-774,00
---
-44,00
---
Zysk (strata) netto -797,00 -350,00
---
-774,00
---
-44,00
---
Amortyzacja 156,00 99,00
-36,5%
97,00
-2,0%
91,00
-6,2%
Aktywa 20 678,00 21 431,00
3,6%
17 974,00
-16,1%
20 999,00
16,8%
Kapitał własny -23 840,00 -24 116,00
---
-28 175,00
---
-25 642,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,91 -0,92
---
-1,07
---
-0,98
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
-0,03
---
-0,00
---