info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.19, godz. 05:28
kontakt
INDOS
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 344,00 14 692,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 338,00 6 415,00
1,2%
Zysk (strata) brutto 3 977,00 4 229,00
6,3%
Zysk (strata) netto 2 944,00 3 317,00
12,7%
Amortyzacja 639,00 1 237,00
93,6%
Aktywa 84 474,00 82 988,00
-1,8%
Kapitał własny 26 295,00 28 471,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,69 4,00
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,46
12,6%