info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 02:17
kontakt
INDOS
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 447,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 502,00
Zysk (strata) brutto 1 018,00
Zysk (strata) netto 778,00
Amortyzacja 235,00
Aktywa 85 839,00
Kapitał własny 28 731,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,03
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11