info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 20:46
kontakt
BRASTER
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 583,00 191,00
-67,2%
436,00
128,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 718,00 -15 088,00
---
-6 048,00
---
Zysk (strata) brutto -15 373,00 -15 877,00
---
-6 778,00
---
Zysk (strata) netto -15 536,00 -15 988,00
---
-6 778,00
---
Amortyzacja 3 293,00 3 283,00
-0,3%
3 037,00
-7,5%
Aktywa 48 866,00 35 877,00
-26,6%
23 727,00
-33,9%
Kapitał własny 20 788,00 7 903,00
-62,0%
1 677,00
-78,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 094 105,26 0,36
-100,0%
0,07
-81,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -817 684,21 -0,72
---
-0,27
---