info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 14:50
kontakt
BRASTER
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 397,00 148,00
-62,7%
298,00
101,4%
309,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 520,00 -3 817,00
---
-2 972,00
---
-1 544,00
---
Zysk (strata) brutto -7 811,00 -4 294,00
---
-3 277,00
---
-2 093,00
---
Zysk (strata) netto -7 867,00 -4 405,00
---
-3 277,00
---
-2 093,00
---
Amortyzacja 1 648,00 1 652,00
0,2%
1 783,00
7,9%
852,00
-52,2%
Aktywa 47 180,00 45 105,00
-4,4%
33 931,00
-24,8%
23 550,00
-30,6%
Kapitał własny 21 147,00 17 668,00
-16,5%
5 178,00
-70,7%
1 437,00
-72,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,31 0,79
-65,6%
0,20
-74,2%
0,06
-72,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,86 -0,20
---
-0,13
---
-0,08
---