info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 01:56
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63,00 149,00
136,5%
160,00
7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 002,00 -1 102,00
---
-442,00
---
Zysk (strata) brutto -2 460,00 -1 316,00
---
-777,00
---
Zysk (strata) netto -2 460,00 -1 316,00
---
-777,00
---
Amortyzacja 416,00 636,00
52,9%
216,00
-66,0%
Aktywa 23 727,00 23 365,00
-1,5%
23 550,00
0,8%
Kapitał własny 1 677,00 2 166,00
29,2%
1 437,00
-33,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,09
30,3%
0,06
-33,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,05
---
-0,03
---