info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:39
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 711 032,00 742 034,00
4,4%
814 961,00
9,8%
1 034 958,00
27,0%
Przychody z tytułu prowizji 311 180,00 345 642,00
11,1%
363 870,00
5,3%
335 846,00
-7,7%
Wynik na działalności bankowej 501 856,00 516 237,00
2,9%
548 389,00
6,2%
554 142,00
1,0%
Zysk (strata) brutto 168 888,00 190 621,00
12,9%
215 034,00
12,8%
270 904,00
26,0%
Zysk (strata) netto 105 314,00 132 092,00
25,4%
109 642,00
-17,0%
169 909,00
55,0%
Amortyzacja 54 582,00 58 647,00
7,4%
56 674,00
-3,4%
55 073,00
-2,8%
Aktywa 78 797 694,00 78 059 864,00
-0,9%
82 930 687,00
6,2%
84 551 141,00
2,0%
Kapitał własny 6 642 985,00 6 643 212,00
0,0%
5 972 138,00
-10,1%
5 633 350,00
-5,7%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
14,60
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,88 50,88
0,0%
45,74
-10,1%
43,15
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81 1,01
25,4%
0,84
-17,0%
1,30
54,9%