info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:31
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 728 016,00 738 851,00
1,5%
711 032,00
-3,8%
742 034,00
4,4%
Przychody z tytułu prowizji 296 677,00 283 363,00
-4,5%
311 180,00
9,8%
345 642,00
11,1%
Wynik na działalności bankowej 539 771,00 433 686,00
-19,7%
501 856,00
15,7%
516 237,00
2,9%
Zysk (strata) brutto 151 892,00 152 852,00
0,6%
168 888,00
10,5%
190 621,00
12,9%
Zysk (strata) netto 86 364,00 92 245,00
6,8%
105 314,00
14,2%
132 092,00
25,4%
Amortyzacja 56 267,00 53 481,00
-5,0%
61 241,00
14,5%
51 988,00
-15,1%
Aktywa 78 263 547,00 79 570 229,00
1,7%
78 797 694,00
-1,0%
78 059 864,00
-0,9%
Kapitał własny 6 655 257,00 6 625 144,00
-0,5%
6 642 985,00
0,3%
6 643 212,00
0,0%
Współczynnik wypłacalności 16,33 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,98 50,75
-0,5%
50,88
0,3%
50,88
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,71
6,8%
0,81
14,1%
1,01
25,4%