info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 15:38
kontakt
XBSPROLOG
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 015,00 26 015,00
30,0%
26 015,00
0,0%
24 983,00
-4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 026,00 6 520,00
61,9%
6 520,00
0,0%
7 469,00
14,6%
Zysk (strata) brutto 4 060,00 6 800,00
67,5%
6 800,00
0,0%
7 727,00
13,6%
Zysk (strata) netto 3 295,00 5 502,00
67,0%
5 502,00
0,0%
6 386,00
16,1%
Amortyzacja 379,00 579,00
52,8%
579,00
0,0%
460,00
-20,6%
Aktywa 20 286,00 25 045,00
23,5%
25 045,00
0,0%
23 315,00
-6,9%
Kapitał własny 11 723,00 15 070,00
28,6%
15 070,00
0,0%
16 842,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,72 15,07
28,6%
15,07
0,0%
16,84
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,30 5,50
67,0%
5,50
0,0%
6,39
16,1%