info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 05:37
kontakt
XBSPROLOG
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 126,00 17 664,00
-2,5%
20 015,00
13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 460,00 3 490,00
0,9%
4 026,00
15,4%
Zysk (strata) brutto 3 567,00 3 513,00
-1,5%
4 060,00
15,6%
Zysk (strata) netto 2 864,00 2 852,00
-0,4%
3 295,00
15,5%
Amortyzacja 207,00 281,00
35,7%
379,00
34,9%
Aktywa 16 572,00 16 679,00
0,6%
20 286,00
21,6%
Kapitał własny 9 380,00 10 357,00
10,4%
11 723,00
13,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,38 10,36
10,4%
11,72
13,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,86 2,85
-0,4%
3,30
15,5%