info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.28, godz. 06:52
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 404,00 11 280,00
8,4%
13 703,00
21,5%
9 028,00
-34,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 896,00 3 303,00
74,2%
4 166,00
26,1%
1 743,00
-58,2%
Zysk (strata) brutto 1 975,00 3 394,00
71,8%
4 333,00
27,7%
1 793,00
-58,6%
Zysk (strata) netto 1 610,00 2 768,00
71,9%
3 618,00
30,7%
1 378,00
-61,9%
Amortyzacja 245,00 241,00
-1,6%
219,00
-9,1%
272,00
24,2%
Aktywa 24 394,00 27 760,00
13,8%
23 315,00
-16,0%
23 902,00
2,5%
Kapitał własny 18 081,00 20 824,00
15,2%
16 842,00
-19,1%
18 220,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,06 20,82
15,3%
16,84
-19,1%
18,22
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,61 2,77
71,9%
3,62
30,7%
1,38
-61,9%