info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 23:00
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 740,00 46 249,00
3,4%
55 885,00
20,8%
97 535,00
74,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 719,00 8 607,00
216,6%
1 781,00
-79,3%
9 148,00
413,6%
Zysk (strata) brutto 21 519,00 5 304,00
-75,4%
20 058,00
278,2%
39 623,00
97,5%
Zysk (strata) netto 17 899,00 5 526,00
-69,1%
19 901,00
260,1%
39 128,00
96,6%
Amortyzacja 1 205,00 852,00
-29,3%
813,00
-4,6%
835,00
2,7%
Aktywa 376 100,00 377 783,00
0,4%
391 872,00
3,7%
420 858,00
7,4%
Kapitał własny 33 086,00 49 612,00
49,9%
69 513,00
40,1%
108 639,00
56,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,76 3,79
37,4%
5,31
40,1%
8,29
56,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,49 0,42
-71,7%
1,52
260,0%
2,99
96,6%