info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 12:38
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47 500,00 27 046,00
-43,1%
46 249,00
71,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 917,00 352,00
-96,5%
8 607,00
2 345,2%
Zysk (strata) brutto 26 077,00 -3 853,00
---
5 304,00
---
Zysk (strata) netto 25 985,00 -3 786,00
---
5 526,00
---
Amortyzacja 1 223,00 1 159,00
-5,2%
852,00
-26,5%
Aktywa 417 771,00 418 534,00
0,2%
377 783,00
-9,7%
Kapitał własny 14 177,00 10 391,00
-26,7%
49 612,00
377,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,87
-26,7%
3,79
337,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,17 -0,32
---
0,42
---