info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 20:23
kontakt
ARI
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 032,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 027,00
Zysk (strata) brutto -1 139,00
Zysk (strata) netto -1 140,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 11 386,00
Kapitał własny 9 207,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05