info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.05, godz. 15:12
kontakt
ARI
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 076,00 676,00
-37,2%
992,00
46,7%
195,00
-80,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 564,00 135,00
---
113,00
-16,3%
-445,00
---
Zysk (strata) brutto -4 625,00 -5,00
---
36,00
---
-539,00
---
Zysk (strata) netto -4 625,00 5,00
---
38,00
660,0%
-541,00
---
Amortyzacja 31,00 9,00
-71,0%
1,00
-88,9%
0,00
---
Aktywa 1 145,00 1 028,00
-10,2%
862,00
-16,1%
161,00
-81,3%
Kapitał własny -780,00 -775,00
---
-781,00
---
-1 318,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 0,00
---
0,00
---
-0,02
---