info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 10:10
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 132,00 45,00
-65,9%
99,00
120,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 71,00 -100,00
---
31,00
---
Zysk (strata) brutto 71,00 -145,00
---
31,00
---
Zysk (strata) netto 71,00 -144,00
---
31,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 130,00 91,00
-30,0%
103,00
13,2%
Kapitał własny -1 230,00 -1 374,00
---
-132,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,06
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---