info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 04:35
kontakt
MASTERPHA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 315,00 11 943,00
-31,0%
22 247,00
86,3%
17 261,00
-22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 094,00 618,00
-70,5%
2 272,00
267,6%
1 101,00
-51,5%
Zysk (strata) brutto 3 005,00 -2 097,00
---
976,00
---
-130,00
---
Zysk (strata) netto 3 001,00 -1 709,00
---
794,00
---
-115,00
---
Amortyzacja 488,00 500,00
2,5%
506,00
1,2%
503,00
-0,6%
Aktywa 105 522,00 96 633,00
-8,4%
95 298,00
-1,4%
97 161,00
2,0%
Kapitał własny 86 677,00 80 117,00
-7,6%
80 000,00
-0,1%
79 885,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,03 3,73
-7,6%
3,72
-0,1%
3,72
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,08
---
0,04
---
-0,00
---