info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.12, godz. 04:06
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 8,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -167,00 -93,00
---
-307,00
---
Zysk (strata) brutto -168,00 -90,00
---
-346,00
---
Zysk (strata) netto -168,00 -90,00
---
-346,00
---
Amortyzacja 14,00 -6,00
---
12,00
---
Aktywa 36 227,00 43 656,00
20,5%
41 317,00
-5,4%
Kapitał własny 30 064,00 29 974,00
-0,3%
29 628,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
-0,2%
0,83
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---