info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 23:18
kontakt
FHDOM
Roczne skonsolidowane
 2022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 004,00 11 916,00
48,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 895,00 -4 108,00
---
Zysk (strata) brutto -19 146,00 -4 830,00
---
Zysk (strata) netto -19 146,00 -4 830,00
---
Amortyzacja 130,00 140,00
7,7%
Aktywa 49 861,00 49 906,00
0,1%
Kapitał własny 9 790,00 4 946,00
-49,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,43
-49,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,66 -0,42
---