info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 12:09
kontakt
FHDOM
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 277,00 5 308,00
24,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 357,00 -115,00
---
Zysk (strata) brutto 273,00 -423,00
---
Zysk (strata) netto 273,00 -423,00
---
Amortyzacja 63,00 69,00
9,5%
Aktywa 53 853,00 51 855,00
-3,7%
Kapitał własny 29 209,00 9 368,00
-67,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 0,82
-67,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,04
---