info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:01
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -470,00
Zysk (strata) brutto -806,00
Zysk (strata) netto -806,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 54 362,00
Kapitał własny 48 129,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01