info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 08:02
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 40,00
---
77,00
92,5%
72,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 542,00 -2 234,00
---
-142,00
---
-973,00
---
Zysk (strata) brutto -4 713,00 -2 480,00
---
23 626,00
---
-1 374,00
---
Zysk (strata) netto -4 713,00 -2 480,00
---
23 604,00
---
-1 388,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 50 141,00 50 336,00
0,4%
71 411,00
41,9%
71 511,00
0,1%
Kapitał własny 43 084,00 40 604,00
-5,8%
64 208,00
58,1%
62 820,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,49
-5,7%
0,78
58,0%
0,76
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,03
---
0,29
---
-0,02
---