info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 11:14
kontakt
UNIMOT
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 819 488,00 8 193 013,00
70,0%
8 193 013,00
0,0%
8 193 013,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 49 255,00 104 410,00
112,0%
104 410,00
0,0%
104 410,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 43 732,00 96 353,00
120,3%
96 353,00
0,0%
96 353,00
0,0%
Zysk (strata) netto 35 156,00 76 252,00
116,9%
76 252,00
0,0%
76 252,00
0,0%
Amortyzacja 9 025,00 12 685,00
40,6%
12 685,00
0,0%
12 685,00
0,0%
Aktywa 790 335,00 1 231 288,00
55,8%
1 231 288,00
0,0%
1 231 288,00
0,0%
Kapitał własny 265 980,00 326 149,00
22,6%
326 149,00
0,0%
326 149,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,44 39,78
22,6%
39,78
0,0%
39,78
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,29 9,30
116,9%
9,30
0,0%
9,30
0,0%