info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 02:04
kontakt
UNIMOT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 353 881,00 4 660 051,00
7,0%
7 937 997,00
70,3%
7 937 997,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75 089,00 45 014,00
-40,1%
97 107,00
115,7%
97 107,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 67 442,00 40 060,00
-40,6%
89 333,00
123,0%
89 333,00
0,0%
Zysk (strata) netto 53 825,00 32 279,00
-40,0%
72 046,00
123,2%
72 046,00
0,0%
Amortyzacja 4 138,00 6 972,00
68,5%
9 614,00
37,9%
9 614,00
0,0%
Aktywa 640 479,00 743 474,00
16,1%
1 144 738,00
54,0%
1 144 738,00
0,0%
Kapitał własny 243 607,00 259 737,00
6,6%
315 634,00
21,5%
315 634,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,72 31,68
6,6%
38,50
21,5%
38,50
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,57 3,94
-40,0%
8,79
123,2%
8,79
0,0%