info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 20:05
kontakt
UNIMOT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 164 101,00 3 164 101,00
0,0%
5 929 118,00
87,4%
3 682 270,00
-37,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68 949,00 65 202,00
-5,4%
198 105,00
203,8%
56 476,00
-71,5%
Zysk (strata) brutto 65 879,00 65 879,00
0,0%
188 892,00
186,7%
51 074,00
-73,0%
Zysk (strata) netto 53 643,00 53 643,00
0,0%
153 337,00
185,8%
42 646,00
-72,2%
Amortyzacja 5 161,00 5 161,00
0,0%
5 385,00
4,3%
2 845,00
-47,2%
Aktywa 1 079 748,00 1 079 748,00
0,0%
1 788 256,00
65,6%
1 788 256,00
0,0%
Kapitał własny 297 231,00 297 231,00
0,0%
468 971,00
57,8%
468 971,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 36,26 36,26
0,0%
57,21
57,8%
57,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,54 6,54
0,0%
18,70
185,8%
18,70
0,0%