info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:13
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 122,00 3 271,00
4,8%
3 952,00
20,8%
4 059,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 449,00 145,00
-67,7%
772,00
432,4%
363,00
-53,0%
Zysk (strata) brutto 401,00 99,00
-75,3%
720,00
627,3%
325,00
-54,9%
Zysk (strata) netto 371,00 87,00
-76,5%
694,00
697,7%
254,00
-63,4%
Amortyzacja 216,00 215,00
-0,5%
214,00
-0,5%
212,00
-0,9%
Aktywa 13 420,00 14 044,00
4,6%
13 886,00
-1,1%
13 452,00
-3,1%
Kapitał własny 5 575,00 5 663,00
1,6%
6 071,00
7,2%
6 325,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,93 2,98
1,6%
3,19
7,2%
3,33
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,05
-76,4%
0,36
693,5%
0,13
-63,3%