info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:08
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -2 327,00 914,00
---
5 353,00
485,7%
3 750,00
-29,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 487,00 -1 311,00
---
2 762,00
---
1 241,00
-55,1%
Zysk (strata) brutto -4 491,00 -1 064,00
---
2 715,00
---
1 257,00
-53,7%
Zysk (strata) netto -4 491,00 -1 064,00
---
2 715,00
---
1 183,00
-56,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1 100,00
---
1 106,00
0,5%
Aktywa 27 858,00 27 862,00
0,0%
30 657,00
10,0%
32 123,00
4,8%
Kapitał własny 19 243,00 18 178,00
-5,5%
20 894,00
14,9%
22 076,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,34
-5,6%
0,39
14,7%
0,41
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,02
---
0,05
---
0,02
-56,9%