info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:35
kontakt
MADKOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 060,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00
Zysk (strata) brutto 16,00
Zysk (strata) netto 42,00
Amortyzacja 572,00
Aktywa 11 846,00
Kapitał własny 6 614,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01