info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.02, godz. 13:20
kontakt
HMINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 972,00 849,00
-12,7%
915,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -167,00 -73,00
---
-596,00
---
Zysk (strata) brutto 6 785,00 6 000,00
-11,6%
9 660,00
61,0%
Zysk (strata) netto 7 189,00 4 313,00
-40,0%
9 677,00
124,4%
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 138 282,00 129 662,00
-6,2%
116 745,00
-10,0%
Kapitał własny 64 726,00 69 039,00
6,7%
78 717,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,70 29,55
6,7%
33,69
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,08 1,85
-40,0%
4,14
124,4%