info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:58
kontakt
DATAWALK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 459,00 3 825,00
-59,6%
7 200,00
88,2%
2 545,00
-64,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 750,00 -579,00
---
710,00
---
-3 079,00
---
Zysk (strata) brutto 1 646,00 -9 697,00
---
-1 639,00
---
-7 060,00
---
Zysk (strata) netto 1 646,00 -9 697,00
---
1 926,00
---
-7 216,00
---
Amortyzacja 367,00 367,00
0,0%
1 477,00
302,5%
635,00
-57,0%
Aktywa 85 274,00 76 218,00
-10,6%
78 023,00
2,4%
71 113,00
-8,9%
Kapitał własny 78 211,00 68 514,00
-12,4%
70 440,00
2,8%
63 223,00
-10,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,01 14,02
-12,4%
14,42
2,8%
12,94
-10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 -1,98
---
0,39
---
-1,48
---