info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:54
kontakt
DATAWALK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 592,00 9 459,00
264,9%
9 459,00
0,0%
3 825,00
-59,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 183,00 5 750,00
---
5 750,00
0,0%
-579,00
---
Zysk (strata) brutto -4 772,00 1 646,00
---
1 646,00
0,0%
-9 697,00
---
Zysk (strata) netto -4 772,00 1 646,00
---
1 646,00
0,0%
-9 697,00
---
Amortyzacja 351,00 367,00
4,6%
367,00
0,0%
367,00
0,0%
Aktywa 82 855,00 85 274,00
2,9%
85 274,00
0,0%
76 218,00
-10,6%
Kapitał własny 76 565,00 78 211,00
2,1%
78 211,00
0,0%
68 514,00
-12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,67 16,01
2,2%
16,01
0,0%
14,02
-12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,98 0,34
---
0,34
0,0%
-1,98
---