info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 11:47
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 311,00 738,00
-43,7%
1 914,00
159,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 094,00 -1 152,00
---
-779,00
---
Zysk (strata) brutto -1 195,00 -1 181,00
---
-837,00
---
Zysk (strata) netto -1 241,00 -1 181,00
---
-837,00
---
Amortyzacja 227,00 231,00
1,8%
232,00
0,4%
Aktywa 24 042,00 23 998,00
-0,2%
24 572,00
2,4%
Kapitał własny 17 455,00 16 274,00
-6,8%
15 437,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,17
-6,6%
0,16
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---