info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.25, godz. 21:19
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 712,00 2 179,00
27,3%
1 311,00
-39,8%
738,00
-43,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -585,00 -350,00
---
-1 094,00
---
-1 152,00
---
Zysk (strata) brutto -783,00 -503,00
---
-1 195,00
---
-1 181,00
---
Zysk (strata) netto -783,00 -503,00
---
-1 241,00
---
-1 181,00
---
Amortyzacja 228,00 226,00
-0,9%
227,00
0,4%
231,00
1,8%
Aktywa 24 380,00 24 412,00
0,1%
24 042,00
-1,5%
23 998,00
-0,2%
Kapitał własny -2 881,00 1 116,00
---
17 455,00
1 464,1%
16 274,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,19 0,07
---
0,18
151,4%
0,17
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,03
---
-0,01
---
-0,01
---